اى مردم، مرا بر شما حقّى است، و شما را بر من حقّى. اما حق شما بر من این است كه:
1- خیرخواه شما باشم (شما را نصیحت کنم)
2- غنیمت (و بیت المال) شما را به نحو كامل به شما بپردازم (برای شما خرج کنم نه برای خود)
3-شما را آموزش و تعلیم دهم تا جاهل نمانید.

4- شما را تربیت کنم تا آگاه و عالم گردید.
 و اما حقى كه من بر شما دارم:
1-
به بیعتى كه با من بستید  وفادار باشید.
2- خیرخواه (و ناصح بودن) نسبت به من در نهان و آشکار.
3- وقتى كه شما را فراخوانم،
اجابت کنید.
4- وقتی شما را دستور به کاری دادم، فرمان ببرید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1393    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()