اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت دهم)

مخبِربِمایعلَن 

 از القاب حضرت شمرده شده و به معناى خبر دمنده به آن چه آشكار مى شود است (1)

   ا. نجم الثاقب باب دؤم.

 

قاتل الكفرة 

 یكى از القاب امام زمان (ع) است.

امام صادق (ع) فرمودند: ... بیرون مى آید دجال و مبالغه مى كند در اغوا و اخلال، پس ظاهر مى شود امیر امَره و قاتل كفره و سلطان مأمول، كه متحیر است در غیبت او عقول. (1)

 1.نجم الثاقب باب دوم.

 

 قطب

 از القاب مشهور حضرت مهدى (ع) است در نزد عرفا و صوفیه.

شیخ ابراهیم كفعمى در حاشیه جنة الواقیه در دعاى ام داوود مى فرماید: گفته شده كه زمین خالى نیست از قطب وچهار اوتاد وچهل ابدال وهفتاد نجیب وسیصد وشصت صالح پس قطب، مهدى است 000 وهمه با دایره قطب همراهند.(1)

در اصطلاح تصوف، قطب كسى است كه منظور نظر خداوند است در همه زمان ها وطلسم اعظم به او داده شده است..

او تنها انسان كاملى است كه به نظر صوفیان، احاطه اش به جمیع آدمیان محقق است وهمه مقامات وحالات تصوف را مى داند. او عقل عالم امكان است وتصرف وى در عقول، براى صوفیان مسلم است.(2)

  ا. نجم الثاقب، باب نهم.

2. فرهنگ معین ج 2، ص 2690.

 

قیامت 

 از القاب حضرت مهدى (ع) است.

مشابهت حضرت با قیامت از جهات بسیارى است كه از جمله آن ها: هر دو ناگهانى مى رسند، علامات مشترك دارند مثل خسف ومسخ و ظهور آتش و 000، مؤمن وكافر به سبب هر دو جدا مى شوند، خداوند براى آن ها وقت قرار نداده است و 000 (1)

  1.نجم الثاقب باب دوم

 

فرَج الاعظم 

 از القاب آن حضرت و به معناى گشایشگر بزرگ است (1)

  1.نجم الثاقب باب دوم

 

 فرَج المؤمنین

 از القاب حضرت مهدى (ع)است.

در هنگام ولادت آن حضرت، حكیمه خاتون به نرجس خاتون گفت: خداوند امشب به تو غلامى مى بخشدكه سید است در دنیا و آخرت، و فرج مؤمنان است(1)

   1.نجم الثاقب باب دوم

 

فقیه

 از القاب حضرت حجت(ع) است.

شیخ طوسى درتهذیب در باب حد حرم امام حسین (ع)از محمد عبدالله حمیرى روایت كرد كه گفت: نوشتم به فقیه و سؤال كردم از اوكه آیا جایز است كه مرد تسبیح بفرستد به خاك قبر امام حسین (ع)و آیا در او فضلى است؟ پس جواب داد و من آن توقیع را خواندم و از آن نسخه كردم: تسبیح بفرست به آن و مراد از فقیه در این جا یقینا حضرت مهدى (ع) است(1)

 1. نجم الثاقب باب دوم.

 

قائم الزمان

  از القاب حضرت شمرده شده است.

در كمال الدین روایت است: ازدى در مسجدالحرام خدمت آن جناب رسید حضرت، سنگى را براى او طلاكرد ودر حق او دعا نمود و فرمود: مرا مى شناسى؟ گفت: نه فرمود: منم مهدى منم قائم الزَمان(1)

   1.نجم الثاقب باب دوم

 

فارِس الحجاز

  به معناى سوار سرزمین حجاز وكنایه ازظهور حضرت مهدى (ع) از سرزمین مكه است.

لقبى است كه به امام زمان (ع) مى دهند و حضرت را با یافارس الحجاز مى خوانند البته ما این لقب را در نجم الثاقب ندیدیم.

 

فتح

  از القاب حضرت و به معناى پیروزى است.

روایت است كه در آیه شریفه از جاء نصر الله والفتح (1) مرادازفتح، قائم (ع)است.

در تفسیر على بن ابراهیم آمده است: آیه مباركه نصر من الله وفتح وقریب (2)

اشاره دارد به فتح حضرت قائم (ع)(3)

 1سوره نصر 1 0 2 سوره صف 13 3 نجم الثاقب باب دوم.

 فجر

از القاب حضرت مهدی (ع) شمرده شده است.

روایت است از امام صادق (ع)كه در تفسیرآیه والفجرفرمود: مراداز فجر، قائم (ع)است .

و نیز در روایت دیگرى درباره سوره قدر فرمود: حتى مطلع الافجر (1) یعنى: تا آن كه قائم (ع)برخیزد و ظاهرشود(2)

   1. سوره قدر

2. نجم الثاقب باب دوم.

 

غریم

  علماى رجال تصریح كرده اندكه از القاب خاصه آن حضرت است.

غریم هم به معناى طلبكار است و هم بدهكار، ولى در این جا به معناى اول از روى تقیه بوده است هرگاه شیعیان مى خواستند مالى را نزدآن حضرت یا وكلایش بفرستند یا وصیت كنند، حضرت را مى خواندند و ایشان از بیشتر صاحبان كشاورزى، تجارت وصنعت طلبكار بود.

شیخ مفید مى گوید: این رمزى بودكه شیعه در قدیم،آن را میان خود مى شناختند و خطاب كردن غریم به آن حضرت، براى تقیه بوده است(1)

  1. نجم الثاقب باب دوم

 

غوث

از القاب خاصه آن حضرت و به معناى پناه و پناهگاه است (1)

در توسل جستن به ائمه (ع)جهت حوائج دنیا و آخرت گفته اند: هرگاه شمشیر به محل ذبح تو رسید كنایه ازكثرت گرفتارى و بى پناهى به حضرت حجت (ع)استغاثه كن؟ به درستى كه تو را درمى یابد و او غیاث المستغیثین است.

بگو: یا صاحب الزمان انا مستغیث بک اغثنی یا صاحب الزمان ادرکنی (1)

   1. انساب سمعانى، ج 4 ص 315.

2. نجم الثاقب، باب دوم

3.نجم الثاقب، باب دوم


--------------------------------------------------

منبع: مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()